Start

Zielona szkoła

Zielona szkoła 2018

Informacje dla rodziców uczniów wyjeżdżających w roku szkolnym 2017/2018 na „Zieloną szkołę”.

Termin wyjazdu: 21.05.2018r. – 3.06.2018r.

Miejscowość: Łeba, ośrodek Nord

Koszt całkowity wyjazdu : 1470 zł

Dotacje /Dofinansowania:

  1. WFOŚiGW w Katowicach:

1) Kwota podstawowa – 170 zł

2) Kwota podwyższona – 400 zł dla:

a) dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny,

b) dzieci niepełnosprawnych,

c) dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) dzieci z domu dziecka,

e) dzieci z rodziny zastępczej

Dokumenty kwalifikacyjne dzieci – odpowiednio:

a) zaświadczenie wydane przez jednostkę wypłacającą świadczenie lub oświadczenie, że jeden z rodziców pobiera zasiłek rodzinny na dziecko

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez jednostkę wypłacającą świadczenie, że jeden z rodziców pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko,

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) oświadczenie kierownika domu dziecka,

e) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

  1. Budżet placówki:

Dla każdego ucznia  - 130 zł

  1. Ewentualne dofinansowanie zakładu pracy rodziców

Wszystkie sprawy związane z wyjazdem ucznia oraz dofinansowaniem  załatwiać należy  tylko  i wyłącznie w sekretariacie szkoły.