Start SHR

SHR

SHR w liczbach

Podsumowanie projektu Szkoła Harmonijnego Rozwoju realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w okresie od marca 2011r. do czerwca 2012r.

lp.

działanie

liczba uczniów/ rodziców/ zrealizowanych godzin

1

Liczba uczniów klas czwartych uczestniczących w projekcie

53

2

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie zajęć rozwijających kompetencje językowe – język angielski

21

3

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie zajęć rozwijających kompetencje w zakresie matematyki

27

4

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie zajęć rozwijających kompetencje w zakresie przyrody

23

5

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie zajęć rozwijających kompetencje w zakresie informatyki

21

6

Liczba uczniów objętych wsparciem w formie zajęć specjalistycznych z pedagogiem

47

7

Liczba uczniów objętych wsparciem w formie zajęć specjalistycznych z psychologiem

47

8

Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających kompetencje w zakresie przyrody

204

9

Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających kompetencje w zakresie matematyki

204

10

Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających kompetencje w zakresie informatyki

204

11

Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających kompetencje w zakresie języka angielskiego

204

12

Liczba zrealizowanych godzin zajęć specjalistycznych z pedagogiem

80

13

Liczba zrealizowanych godzin zajęć specjalistycznych z psychologiem

80

14

Liczba rodziców biorących udział w projekcie m.in. w prelekcjach, spotkaniach:

  • Jak zachęcić dziecko do samodzielności i wzmacniać poczucie jego wartości;
  • Jak pomóc dziecku w nauce;
  • Rola pozytywnych wzmocnień w edukacji dziecka;
  • Spotkanie z nauczycielami, specjalistami;

57

15

Liczba uczniów którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego

21

16

Liczba uczniów którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie matematyki

27

17

Liczba uczniów którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie przyrody

23

18

Liczba uczniów którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie informatyki

21

 

Planetarium - pod gwiazdami

               

 

Zajęcia podsumowujące projekt „Szkoła Harmonijnego Rozwoju”

               

 

Planetarium w ramach SHR

              

 

Tym razem optyka

              

 
Więcej artykułów…