Start O SZKOLE

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliusza Słowackiego mieści się na ulicy o tej samej nazwie. Jesteśmy szkołą, która ma bogatą historię, związaną z historią naszego miasta.

Placówka mieści się w trzech budynkach, który jeden z nich przeznaczony jest dla dzieci młodszych, klas I-IV, w nim mieszczą się również: biblioteka, świetlica, stołówka oraz sala zabaw.  Drugi z nich to budynek uczniów klas V-VIII, oprócz sal lekcyjnych znajdują się tu również: sala audiowizualna i pracownia komputerowa. Sala gimnastyczna stanowi trzeci budynek, który jest połączony z budynkiem klas V –VIII.

Oprócz walorów funkcjonalnych budynków szkoły, dysponujemy sporym terenem zielonym, na którym uczniowie spędzają czas podczas przerw w cieple dni. Od września 2014 roku nasza szkoła dysponuje wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, wykorzystywanym podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

W naszej szkole stawiamy na edukację wspartą nowoczesnymi technologiami, dlatego dysponujemy tablicami interaktywnymi, Wi-Fi, i innym sprzętem multimedialnym wykorzystywanym regularnie podczas zajęć. Ważną informacją jest również to, że baza szkoły jest na bieżąco i według potrzeb odnawiana tak, aby spełnić oczekiwania uczniów i ich rodziców.

Nauczyciele są pracownikami z wieloletnim doświadczeniem, posiadają sporą wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy uczniom, nie tylko od strony dydaktycznej. Placówka zatrudnia na stałe pedagoga i psychologa, którzy są pomocni uczniom oraz ich rodzicom w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Wszystkich chętnych, którzy chcą przyjrzeć się bliżej naszej szkole, zapraszamy na dni otwarte. Jeśli zamieszczone informacje nie są wystarczające, zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Po prostu….

„Jeśli chcesz mieć drugi dom, to do jedenastki wstąp!”