Start RODZIC WIE. RODZIC REAGUJE. cz. 3

RODZIC WIE. RODZIC REAGUJE. cz. 3

RODZIC WIE. RODZIC REAGUJE. cz. 3

Jak pomóc, gdy dziecko zagrożone jest uzależnieniem?

Do uzależnienia dziecka od narkotyków lub innych środków dochodzi tylko w rodzinach, w których współdziałają mechanizm ułatwiania i zaprzeczania. Ułatwianie polega w tym wypadku na chronieniu dziecka przez konsekwencjami odurzania się.

Rodzice powinni:

Zdobyć pewien zasób wiadomości i wiedzy o narkotykach.

Nauczyć się rozpoznawać sygnały wskazujące na używanie narkotyków (por. Rodzic wie. Rodzic reaguje cz. 2)

- Zająć kategoryczne stanowisko nie dopuszczając konsumpcji w żadnej formie.

- Stać się wzorem do naśladowania. Wasze czyny, nie słowa mają uczyć dziecko, jak żyć.

- Zachęcać do szczerych rozmów.

- Ustalić listę zasad, które muszą być przestrzegane.

- Angażować do aktywności, które są konstruktywne i interesujące dla dziecka (sport, taniec itd.)

- Nawiązać kontakt z sąsiadami i rodzicami kolegów dziecka.

- Zachęcać dziecko do zapraszania kolegów do domu.

- Słuchać, gdy mówią do nas.

- Pomagać mu w rozwijaniu pozytywnych cech i umiejętności.

- Skontaktować się ze specjalistą – terapeutą uzależnień.

Wykaz poradni i ośrodków leczenia i przeciwdziałania narkomanii: http://www.pzks.pl/main/osrodki/slaskie.htm

http://www.dariuszpietrek.pl/