Start Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

mgr Wioleta Mól - kl. IIIA, nauczyciel języka polskiego

mgr Elżbieta Czernik - kl. IIIB, nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Gorel - I A, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Bożena Szarawara - kl. I B, nauczyciel matematyki

mgr Angelika Skrzypek - kl. II A, logopeda

mgr Wanda Próba - kl. II B, logopeda

NAUCZYCIELE KLAS IV - VIII

mgr Alicja Maciąg - kl. VI A, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

mgr Katarzyna Jabłońska -  kl. VIII B, nauczyciel języka polskiego

mgr Iwona Strzebińczyk - kl. IV A, nauczyciel w-f

mgr Joanna Dynia - kl. IV B, nauczyciel w-f, przyrody i geografii

mgr Agnieszka Filbier - kl. V A , nauczyciel techniki i informatyki

mgr Grażyna Fuss - kl. VI B, nauczyciel matematyki

mgr Joanna Musioł - kl. VIIA nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Wybraniec - kl. VIII A, nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Magdalena Łakota - pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy

mgr Jolanta Skrzypczyk - katecheta

mgr Anna Mrozińska - nauczyciel chemii i biologii

mgr Joanna Micał - nauczyciel fizyki i matematyki

mgr Anna Zalisz - kl. VII B nauczyciel języka angielskiego

mgr Angelika Pac - nauczyciel plastyki i muzyki

mgr Sara Wojtyna - nauczyciel w-f

mgr Aleksandra Szeliga - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

p. Marzena Ziaja - wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Blandzi - wychowawca świetlicy

- nauczyciel języka niemieckiego

mgr Dagmara Zacharjasz -nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego

mgr Michał Doleży - wychowawca świetlicy, bibliotekarz

mgr Natalia Michalak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Jerzy Kudełko - socjoterapeuta

- psycholog