Start NAUCZYCIELE

GRONO PEDAGOGICZNE

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

 

mgr Wioleta Mól - kl. III A

mgr Elżbieta Czernik - kl. III  B

mgr Joanna Gorel - I A

mgr Bożena Szarawara - kl. I B

mgr Angelika Skrzypek - kl. II A

mgr Wanda Próba - kl. II B


 

NAUCZYCIELE KLAS IV - VIII

 

mgr Alicja Maciąg - kl. VIII A, nauczyciel przyrody i biologii, bibliotekarz

mgr Katarzyna Jabłońska -  kl. V C, nauczyciel języka polskiego

mgr Iwona Strzebińczyk - kl. VI A, nauczyciel w-f

mgr Joanna Dynia - kl. VI B, nauczyciel w-f, przyrody i geografii

mgr Agnieszka Filbier - kl. VII A, nauczyciel zajęć technicznych i komputerowych, techniki, informatyki

mgr Grażyna Fuss - kl. VII B, nauczyciel matematyki

mgr Joanna Musioł - nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Burzyk - kl. VIII B, nauczyciel języka angielskiego, tyflopedagog

mgr Izabela Wybraniec - kl. V A, nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Magdalena Łakota - pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy

mgr Jolanta Skrzypczyk - katecheta

mgr Anna Mrozińska - nauczyciel chemii, przyrody i biologii

mgr Joanna Micał - kl. IV A nauczyciel fizyki i matematyki

mgr Anna Zalisz - kl. V B, nauczyciel języka angielskiego

mgr Angelika Pac - kl. IV C, nauczyciel plastyki i muzyki

mgr Sara Wojtyna - kl. IV B, nauczyciel w-f

mgr Aleksandra Szeliga - wychowawca świetlicy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

p. Marzena Ziaja - wychowawca świetlicy

mgr Aneta Majdzik - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Monika Wereszczyńska - nauczyciel języka polskiego

mgr Sabina Królikowska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Dagmara Zacharjasz - nauczyciel języka angielskiego

mgr Michał Doleży - wychowawca świetlicy, bibliotekarz

mgr Natalia Michalak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Dariusz Szeląg - nauczyciel WDŻWR i informatyki

ks. Sławomir Tupaj