Start NAUCZYCIELE

GRONO PEDAGOGICZNE

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

mgr Wioleta Mól - kl. IIA, nauczyciel języka polskiego

mgr Elżbieta Czernik - kl. IIB, nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Gorel - III A, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Bożena Szarawara - kl. III B, nauczyciel matematyki

mgr Angelika Skrzypek - kl. I A, logopeda

mgr Wanda Próba - kl. I B, logopeda

NAUCZYCIELE KLAS IV - VIII

mgr Alicja Maciąg - kl. V A, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

mgr Katarzyna Jabłońska -  kl. VII B, nauczyciel języka polskiego

mgr Iwona Strzebińczyk - kl. VIII A, nauczyciel w-f

mgr Joanna Dynia - kl. VIII B, nauczyciel w-f, przyrody i geografii

mgr Agnieszka Filbier - kl. IV A , nauczyciel techniki i informatyki

mgr Grażyna Fuss - kl. V B, nauczyciel matematyki

mgr Joanna Musioł - kl. VIA nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Wybraniec - kl. VII A, nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Magdalena Łakota - pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy

mgr Jolanta Skrzypczyk - katecheta

mgr Anna Mrozińska - nauczyciel chemii i biologii

mgr Joanna Micał - nauczyciel fizyki i matematyki

mgr Anna Zalisz - nauczyciel języka angielskiego

mgr Angelika Pac - kl. IV B, nauczyciel plastyki i muzyki

mgr Sara Wojtyna - kl. VI B, nauczyciel w-f

mgr Aleksandra Szeliga - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

p. Marzena Ziaja - wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Blandzi - wychowawca świetlicy

mgr Joanna Okomski - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Dagmara Zacharjasz -nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego

mgr Michał Doleży - wychowawca świetlicy, bibliotekarz

mgr Natalia Michalak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Halina Grzywocz - nauczyciel informatyki

mgr Jerzy Kudełko - socjoterapeuta

mgr Anna Hajduk - psycholog

ks. Sławomir Tupaj