Start SHR Zajęcia otwarte w ramach projektu SHR

Zajęcia otwarte w ramach projektu SHR

 

W naszej szkole w ramach promocji projektu SHR, który jest realizowany w klasach czwartych odbyły się zajęcia otwarte przedmiotów obejmujących projekt, tj. matematyki, przyrody informatyki, j. angielskiego, a także zajęć z psychologiem i pedagogiem. Rodzice uczniów mogli zobaczyć w jaki sposób nauczyciele rozwijają umiejętności oraz wyrównują wiedzę ich dzieci z wymienionych przedmiotów mi.in. za pomocą urządzeń multimedialnych takich jak tablica interaktywna, czy aparat cyfrowy. Oprócz nowoczesnych technologii nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, ciekawe dla uczniów i zgodne z ich sposobem uczenia się.

Agnieszka Filbier