Start SAMORZĄD SZKOLNY

W naszej szkole samorząd uczniowski zajmuje się wieloma sprawami związanymi z organizacją zajęć dodatkowych, konkursów szkolnych, uroczystości, a także bierze czynny udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.

Każdy uczeń, który chce wykazać się swoimi zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi jest mile widziany w szeregach uczniów decydujących o ważnych sprawach dla szkoły.


Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Karolina Rasek

Zastępca: Wiktoria Rosiak

Skarbnik: Aleksandra Płaszewska

Sekretarz: Julia Szubert

 

TRÓJKI KLASOWE

KLASA 4A

Przewodniczący: Grzegorz Chmielewski

Zastępca: Miłosz Kasprzyk

Skarbinik: Borys Wójcik

KLASA 4B

Przewodnicząca: Martyna Piekarska

Zastępca: Zuzanna Piorun

Skarbinik: Mateusz Ledwoń

KLASA 5A

Przewodnicząca: Monika Chojnacka

Zastępca: Paulina Dubicka

Skarbinik: Wiktoria Klimczak

KLASA 6A

Przewodnicząca: Angelika Winkler

Zastępca: Wiktoria Wawrzyniak

Skarbinik: Dawid Hemka

KLASA 6B

Przewodnicząca: Oliwia Wanot

Zastępca: Jakub Pfeifer

Skarbinik:Tomasz Guśtak

KLASA 7A

Przewodniczący: Jakub Hemka

Zastępca: Beata Sawicka

Skarbinik: Miłosz Mrozek

KLASA 7B

Przewodnicząca: Julia Horwanko

Zastępca: Wanessa Albreht

Skarbinik: Martyna Klimek

KLASA 8A

Przewodniczący: Adrian Schmidt

Zastępca: Karolina Rasek

Skarbinik: Aleksandra Płaszewska

KLASA 8B

Przewodniczący: Adrian Pluta

Zastępca: Wiktoria Rosiak

Skarbinik: Julia Szubert

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest Pani mgr Joanna Musioł.

Regulamin Samorządu Szkolnego

załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Szkolnego