Start SAMORZĄD SZKOLNY

W naszej szkole samorząd uczniowski zajmuje się wieloma sprawami związanymi z organizacją zajęć dodatkowych, konkursów szkolnych, uroczystości, a także bierze czynny udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.

Każdy uczeń, który chce wykazać się swoimi zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi jest mile widziany w szeregach uczniów decydujących o ważnych sprawach dla szkoły.


Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący szkoły: Jakub Pfeifer
Zastępca: Maja Bara
Skarbnik:Alicja Laskowska
Sekretarz: Tatiana Wiśniewska

Trójki klasowe:
4a:
Przewodniczący klasy: Monika Chojnacka
Zastępca przewodniczącego: Julian Rożewicz
Skarbnik: Paweł Zorembski

5a:
Przewodniczący klasy: Angelika Winkler
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Wawrzyniak
Skarbnik: Szymon Figas

5b:
Przewodniczący klasy: Oliwia Wanot
Zastępca przewodniczącego: Tomasz Guśtak
Skarbnik: Antonina Kwiecień

6a:
Przewodniczący klasy: Kuba Pfeifer
Zastępca przewodniczącego: Beata Sawicka
Skarbnik: Grzegorz Jurka

6b:

Przewodniczący klasy: Maja Bara
Zastępca przewodniczącego: Alicja Laskowska
Skarbnik: Tatiana Wiśniewska

7a:
Przewodniczący klasy: Weronika Napieraj
Zastępca przewodniczącego: Alicja Jaworska
Skarbnik: Aleksandra Płaszewska


7b:
Przewodniczący klasy: Tomasz Waloszek
Zastępca przewodniczącego: Adraian Pluta
Skarbnik: Zofia Gral


8a:
Przewodniczący klasy: Oliwia Molska
Zastępca przewodniczącego: Nadia Gebauer
Skarbnik: Mateusz Dytkowicz

8b:
Przewodniczący klasy: Emilia Stachowicz
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Werner
Skarbnik: Sylwia Olbrich

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest Pani mgr Joanna Musioł.

Regulamin Samorządu Szkolnego

załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Szkolnego