Start SAMORZĄD SZKOLNY

W naszej szkole samorząd uczniowski zajmuje się wieloma sprawami związanymi z organizacją zajęć dodatkowych, konkursów szkolnych, uroczystości, a także bierze czynny udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.

Każdy uczeń, który chce wykazać się swoimi zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi jest mile widziany w szeregach uczniów decydujących o ważnych sprawach dla szkoły.

Reprezentantami naszej szkoły są:

Przewodniczący: Izabela Dąbrowska

Zastępca: Karol Kowalczyk

Sekretarz: Oliwia Filbier

Skarbnik: Emilia Stachowicz

Rzecznik Praw Ucznia: Lia Gieracz

 

Klasa 4a

Przewodniczący: Adrian Majerski

Zastępca: Karolina Rasek

Skarbnik: Karolina Klajn

Klasa 4b

Przewodniczący: Tomasz Waloszek

Zastępca: Weronika Napieraj

Skarbnik: Gracjan Chmielewski

Klasa 4c

Przewodniczący: Oskar Wolak

Zastępca: Zosia Gral

Skarbnik: Wiktoria Rosiak

Klasa 5a

Przewodniczący: Emilia Kwaśniak

Zastępca: Szymon Rurański

Skarbnik: Maciej Karwik

Klasa 5b

Przewodniczący: Emilia Stachowicz

Zastępca: Wiktoria Werner

Skarbnik: Sylwia Olbrich

Klasa 6a

Przewodniczący: Maciej Koźlik

Zastępca: Adrian Piekarski

Skarbnik: Lia Gieracz

Klasa 6b

Przewodniczący: Izabela Dąbrowska

Zastępca: Karol Kowalczyk

Skarbnik: Alicja Kienorow

Klasa 7a

Przewodniczący: Marceli Bilski

Zastępca: Krystian Mansfeld

Skarbnik: Karolina Świętonowska

Klasa 7b

Przewodniczący: Oliwia Filbier

Zastępca: Daria Krzyżanowska

Skarbnik: Krzysztof Wilk

 

 

 

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest Pani mgr Anna Zalisz.

Regulamin Samorządu Szkolnego