Start Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliusza Słowackiego prowadzi następujące rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Ewidencja uczniów i absolwentów
 • Ewidencja dzieci
 • Ewidencja ruchu uczniów
 • Ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja środków trwałych i materiałowa
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr wydanych świadectw
 • Rejestr wypadków uczniów i pracowników
 • Rejestr wydanych upoważnień
 • Księga kontroli
 • Księgi arkuszy ocen
 • Arkusze organizacji pracy szkoły
 • Archiwum akt osobowych pracowników

Dostęp do prowadzonych ewidencji, rejestrów i archiwum możliwy jest po rozpatrzeniu przez dyrektora szkoły pisemnego wniosku o udostępnienie w/w informacji.