Start DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 11 im.Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 27.01.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.01.2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • - filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • - znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • - są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego, bądź poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • - zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • - zamieszczone informacje w postaci załączników mogą być częściowo przygotowane w postaci skanów
 • - pliki dźwiękowe nie są uzupełnione o transkrypcję tekstową

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem darmowego narzędzia https://utilitia.pl/.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada: Pani Agnieszka Filbier

Kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktowanie się
z w/w osobą lub skontaktować się z sekretariatem drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: 32 220 05 68

Obsługa skarg i wniosków związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści zaproponujemy dostęp do nich w sposób alternatywny.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Skargi i odwołania można zgłaszać do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem sekretariatu.

W przypadku dalszych uwag do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich posiada 3 budynki, w których obsługuje interesantów.

Budynek A: znajduje się przy ul. Słowackiego 5. Stanowi budynek 3 kondygnacyjny.

Budynek B: znajduje się przy ul. Brzozowej 11. Stanowi budynek 2 kondygnacyjny.

W budynkach A i B brak wind oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak oznaczeń napisanych w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne obu budynków nie umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcia do wszystkich pomieszczeń.

Przed budynkami brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot dopuszcza wejście z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Budynek Sala Gimnastyczna: znajduje się przy ul. Słowackiego 5. Stanowi budynek parterowy z antresolą, gdzie znajdują się szatnie oraz prysznice. Na antresolę prowadzą schody. W budynku brak wind oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnych.

Budynek umożliwia wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami do części parterowej. Znajduje się tam toaleta dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podmiot dopuszcza wejście z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Podmiot nie posiada systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome
i słabowidzące. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Pracownicy administracji i obsługi Szkoły, służą pomocą osobom ze specjalnymi potrzebami.