Start 2019,2020 "Cud pospolity: to, że dzieje się wiele cudów pospolitych.

"Cud pospolity: to, że dzieje się wiele cudów pospolitych.

Cud zwykły:

w ciszy nocnej szczekanie
niewidzialnych psów.

Cud jeden z wielu:
chmurka zwiewna i mała,
a potrafi zasłonić duży księżyc."

Tak rozpoczyna się wiersz Wisławy Szymborskiej o jakże wymownym tytule "Jarmark cudów". Dziś szczególnie doceniamy każdą chwilę, każdy gest, dobre słowo. W ramach  analizy i interpretacji wiersza Szymborskiej prosiłam uczniów o "uwiecznienie cudu". Okazało się, że najpiękniejsi są dla nas bliscy, ukochane zwierzęta, rozkwitające rośliny- niby tak przyziemne- a przez to wyjątkowe. Doceniajmy codzienność, okazujmy sobie ciepło i troskę- dzięki temu budujemy swoje szczęście. Wszak sama poetka podpowiada: "Cud, tylko się rozejrzeć: wszechobecny świat."

Katarzyna Jabłońska

Praca uczniów