Reklama
Start PEDAGOG I PSYCHOLOG

pedagog&psycholog

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Gabinet pedagoga i psychologa

Szanowni Państwo,

ze względu na stałe zajęcia z dziećmi prosimy o wcześniejsze – osobiste lub telefoniczne (wew.14) – ustalanie terminu spotkania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Magdalena Łakota i Agnieszka Bogaczyk.


Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10 Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11 Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12 Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13 Działania interwencyjne i mediacyjne

14 Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)

 

GRAFIK STAŁYCH ZAJĘĆ PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Lekcja

PEDAGOG

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PSYCHOLOG

7.10 – 7:55

Doradztwo zawodowe 7a, 7b, 8b

Zaj. rozwijające komp. DZ 8 b

8.00 – 8.45

7.55-8.55

Rewalidacja 2a

Zaj. rozwijające komp. 6 a

Zaj. rozwijające komp. 8 a CH

8.55 – 9.40

Zaj. kor – kom.

Kl. 6b

Zaj. rozwijające komp. 4 a

Zaj. rozwijające komp.  5 b CH

9.50 – 10.35

Zaj. kor – kom.

Kl. 4a

X

GABINET

rozmowy ind. z uczniami

10.45 – 11.30

Zaj. integracyjne kl. 1/ co 2 tyg.

Zaj. rozwijające komp. 3 b

GABINET zespoły wychowawcze

11.50 – 12.35

 

GABINET

konsultacje dla Rodziców

Zaj. integracyjne kl. 1/ co 2 tyg.

12.55 – 13.40

Zaj. rozwijające komp. 3 a

Zaj. kor – kom.

Kl. 2b

13.50 – 14.35

Zaj. rozwijające komp. 4 c

13.45-14.45

Rewalidacja 4a i 4c

14.45 – 15.30

Zaj. rozwijające komp. 6 b

Zaj. kor – kom.

Kl. 3b

 

15.30 – 16.15

15:40 – 16:50

Grupa ARTE

DZ

Zaj. dla dzieci pochodzenia romskiego

 

Dzień

Środa

Czwartek

Piątek

Lekcja

PEDAGOG

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PEDAGOG

PSYCHOLOG

7.10 – 7:55

Zaj. kor – kom.

Kl. 6a

Zaj. rozwijające komp. 7 a CH

Doradztwo zawodowe 8a

7.00-7.45

Zaj. kor – kom.

Kl. 7b

8.00 – 8.45

Zaj. kor – kom.

Kl. 4c

Zaj. rozwijające komp.  5 c

Zaj. kor – kom.

Kl. 6a

 

7.45-8.45

Rewalidacja 4a i 4c

8.55 – 9.40

Zaj. kor – kom.

Kl. 5b

GABINET

konsultacje dla Rodziców

8.45-9.45

Rewalidacja 4a i 4c

Zaj. kor – kom.

Kl. 5c i 4c

 

9.50 – 10.35

Zaj. kor – kom.

Kl. 2a

Zaj. rozwijające komp.  5 b DZ

GABINET

rozmowy ind. z uczniami

Zaj. kor – kom.

Kl. 4a

Zaj. rozwijające komp.  3 b

10.45 – 11.30

X

GABINET

rozmowy ind. z uczniami

GABINET

konsultacje dla Rodziców

GABINET

konsultacje dla Rodziców

11.50 – 12.35

 

Zaj. kor – kom.

Kl. 3a

Zaj. kor – kom.

Kl. 1a

GABINET

rozmowy ind. z uczniami

12.55 – 13.40

Zaj. kor – kom.

Kl. 5a

Zaj. kor – kom.

Kl. 4b

Zaj. rozwijające komp.  4 b

13.50 – 14.35

Zaj. kor – kom.

Kl. 7a

Zaj. kor – kom.

Kl. 8a i 8b

Zaj. rozwijające komp.  5 a CH

14.45 – 15.30

14.40-15.40

Rewalidacja 4a, 4b, 4c

15.30 – 16.15

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11. Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12. Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13. Działania interwencyjne i mediacyjne

14. Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)