Start PEDAGOG I PSYCHOLOG

pedagog&psycholog

PEDAGOG I PSYCHOLOG

Szanowni Państwo,

ze względu na stałe zajęcia z dziećmi prosimy o wcześniejsze – osobiste lub telefoniczne (wew.14) – ustalanie terminu spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Magdalena Łakota - pedagog

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11. Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12. Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13. Działania interwencyjne i mediacyjne

14. Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)