Start PEDAGOG I PSYCHOLOG

pedagog&psycholog

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Gabinet pedagoga i psychologa

Szanowni Państwo,

ze względu na stałe zajęcia z dziećmi prosimy o wcześniejsze – osobiste lub telefoniczne (wew.14) – ustalanie terminu spotkania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Magdalena Łakota i Agnieszka Bogaczyk.


Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10 Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11 Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12 Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13 Działania interwencyjne i mediacyjne

14 Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)

PEDAGOG I PSYCHOLOG

 

 

pedagog, surdopedagog

doradca zawodowy

psycholog

mgr Magdalena Łakota

mgr Agnieszka Bogaczyk

Poniedziałek

7:50 – 11: 30

10:30 – 15:30

Wtorek

10:45 – 16:15

8:00 –11:00

Środa

7:15 – 15:30

8:00 – 11:00

Czwartek

10:45 – 14:35

8:00 – 13:00

Piątek

7:15 – 10:35

10:45 – 14:45*

*Teatr szkolny do 15:45

HARMONOGRAM STAŁYCH ZAJĘĆ PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2010

Dzień

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

Lekcja

pedagog

psycholog

pedagog

psycholog

7:15 – 8:00

8:00 – 8:45

Rewalidacja

Grupa 5 a

8:55 – 9:40

KK 7 b

Grupa 4 a

9:50 – 10:35

Gabinet

Gabinet/ 6 c

10:45 – 11:30

Gabinet

Integracja 1 b/

Psychoedukacja

w klasach

Gabinet

11:50 – 12:35

Gabinet

KK 1 a, b

12:55 – 13:40

Grupa 6 a DZ

Rewalidacja

13:50 – 14:35

GW 7b/Gabinet

KK 6 b

14:45 – 15:30

Grupa 7 a

KK 3 b

15:30 – 16:15

Zaj. dla dzieci romskich

 

 

 

 

Dzień

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Lekcja

pedagog

psycholog

pedagog

psycholog

pedagog

psycholog

7:15 – 8:00

KK 2 b

KK 5 a, 5 b

8:00 – 8:45

Rewalidacja

Grupa 5 c

Grupa 4 b

KK 5 c

8:55 – 9:40

KK 6 c

Grupa 8 b

Grupa 6 b CH

KK 6 a

9:50 – 10:35

Gabinet

Gabinet/

Integracja 1 a

Grupa 2 a,b

KK 3 a

10:45 – 11:30

Gabinet

Gabinet

Gabinet

Grupa 3 b

11:50 – 12:35

KK 2 a

Gabinet

Grupa 3 a

Gabinet

12:55 – 13:40

KK 4 a

Rewalidacja

Grupa 5 b

13:50 – 14:35

KK 4 b

KK 8 b

Grupa 6 a CH

14:45 – 15:30

KK 7 a

Teatr szkolny

15:30 – 16:15

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11. Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12. Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13. Działania interwencyjne i mediacyjne

14. Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)