Start PEDAGOG I PSYCHOLOG

pedagog&psycholog

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Gabinet pedagoga i psychologa

Szanowni Państwo,

ze względu na stałe zajęcia z dziećmi prosimy o wcześniejsze – osobiste lub telefoniczne (wew.14) – ustalanie terminu spotkania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Małgorzata Blandzi i Agnieszka Bogaczyk.

 

 

PEDAGOG

Małgorzata Blandzi

 

 

PSYCHOLOG

Agnieszka Bogaczyk

Poniedziałek

7:15 – 10:35

11:50 – 13:50

7:15 – 8:45

9:45 – 14:45

*14:45 – 16:00 Grupa ARTEterapeutyczna

16:15 – 17:30 Konsultacje dla rodziców pracujących – po wcześniejszym umówieniu terminu

Wtorek

9:50 – 15:30

8:00 – 10:45

Środa

11:45 – 14:45

8:00 – 11:45

Czwartek

8:00 – 10:45

11:50 – 12:35

10:45 – 14:45

Piątek

8:00 – 10:45

11:50 – 12:35

10:45 – 14:45

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10 Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11 Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12 Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13 Działania interwencyjne i mediacyjne

14 Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)

 


GRAFIK STAŁYCH ZAJĘĆ PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lekcja

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

PEDAGOG

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PSYCHOLOG

7:15 – 8:00

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  7 a/b

 

 

 

 

8:00 – 8:45

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, CHŁOPCY VI a

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

V b

 

Terapia indywidualna, diagnostyka

8:55 – 9:40

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V a

X

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  terapeutyczna VI b

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

IV b

9:50 – 10:35

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III d

 

Zaj. integracyjne

kl. I a/b

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  III d

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

CHŁOPCY

IV a

10:45 – 11:30

 

X

GABINET

Konsultacje dla rodziców, rozmowy indywidualne z uczniami itp.

 

Zajęcia integracyjne

z pedagogiem

kl. I a

 

GABINET

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych itd.

11:50 – 12:35

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  II a

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III b

 

 

Zaj. integracyjne

kl. I b

 

12:55 – 13:40

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

III b

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II b

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II a

 

13:50 - 14:35

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne III a

Zajęcia indywidualne

z uczniem

 

Grupa rozwoju umiejętności dla dzieci romskich

 

14:45 – 15:30

 

GRUPA ARTEterapeutyczna

dziewczęta, VII a

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

VII a, VII b

 

 

 

 

Lekcja

CZWARTEK

PIĄTEK

PEDAGOG

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PSYCHOLOG

7:15 – 8:00

 

 

 

 

8:00 – 8:45

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V b

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

VI a

 

8:55 – 9:40

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IV a

 

GABINET

 

9:50 – 10:35

GABINET

zespoły wychowawcze, spotkania z rodzicami, uczniami, kuratorami itd.

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III c

 

10:45 – 11:30

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III a

 

GABINET

 

 

X

GW

1/zajęcia  psychoedukacyjne w klasach

 

2/Projekt „Szkolna Liga Mistrzów”

11:50 – 12:35

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

I b

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  IV c

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

I a

12:55 – 13:40

 

„Odrabianki” – pomoc w nauce III a

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  terapeutyczna

kl. II b

13:50 - 14:35

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Va

 

Grupa rozwoju

VI a, dziewczęta

14:45 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostępne w Szkole Podstawowej nr 11:

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

4. Zajęcia logopedyczne

5. Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i tyflopedagogiem

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9. Zajęcia grupy rozwoju osobistego

10. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

11. Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych

12. Zajęcia psychoedukacyjne w klasach

13. Działania interwencyjne i mediacyjne

14. Spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem

(o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym)