Start

Egzamin ósmoklasisty

 

Drodzy rodzice uczniów klas ósmych!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty zamieszczonymi na stronie

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie

w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w kwietniu przez trzy kolejne dni:

  1. 15.04.2019 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. 16.04.2019 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. 17.04.2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego - ( w naszej szkole z j. angielskiego), który trwa 90 minut.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu, w terminie dodatkowym, w dniach:

  1. 03.06.2019 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. 04.06.2019 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. 05.06.2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego - ( w naszej szkole z j. angielskiego), który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎

z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

 

W trakcie trwania egzaminu uczeń nie może korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎