Start ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej:

6.20 - 16.20

Świetlica działająca w Szkole Podstawowej nr 11 w Siemianowicach Śląskich zapewnia opiekę dzieciom zarówno rano, przed lekcjami, jak i po zakończonych zajęciach lekcyjnych, kiedy dzieci czekają na rodziców.

Do świetlicy zapisane są  gł. dzieci z klas I – III, których rodzice pracują. Zajęcia świetlicowe obejmują wiele różnych form pracy, między innymi:

 • zabawy integrujące zespół uczniowski;
 • zajęcia stolikowe: gry planszowe, towarzyskie, układanki stolikowe
 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, Iris folding, Quilling
 • żywe słowo: czytelnictwo, scenki rodzajowe;
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, labirynty, quizy, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci; zajęcia przy komputerach;
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;
 • zabawy integrujące zespół uczniowski;
 • zajęcia stolikowe: gry planszowe, towarzyskie, układanki stolikowe

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.