Start Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-12:00 oraz w piątki w godzinach 12:00-14:00

Wszelkie sprawy załatwić można w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30-15:30 w sposób: telefoniczny, mailowy lub osobiście. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy sekretariatu.