Start Zasoby szkoły

Zasoby szkoły

Liczba pomieszczeń do nauki – 14 (812 m2)

Liczba pracowni komputerowych - 1 (58 m2)

Liczba sal gimnastycznych - 1 (571 m2)

Biblioteka - 1 (150 m2)

Świetlica - 1 (150 m2)

Sala zabaw - 1 (60 m2)

Gabinet Pedagoga i Psychologa - 1 (18,6 m)

Gabinet Logopedy - 1 (12,5 m)

Powierzchnia działki - 9837 m2

Boisko wielofunkcyjne

Liczba książek w bibliotece - 8 000 woluminy

Czas pracy szkoły -  6.20-16.20

Liczba oddziałów - 18

Liczba uczniów – 383