Start MegaMisja Meldujemy wykonanie zadań!

Megamisja - meldujemy wykonanie kolejnych zadań!

Kolejne zadania za nami w ramach kompetencji  KREATYWNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW

Uczniowie stworzyli fotograficzne laboratorium i poznali podstawowe zasady przydatne podczas robienia zdjęć. Poznaną wiedzę mogli wykorzystać w praktyce. Dzieci poznały znaczenie podstawowych pojęć tj. kadr, zasada trójpodziału kadru, zasady poprawnej kompozycji i techniki robienia zdjęć.

Dzieci  wykazały się umiejętnością posługiwania się sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Potrafiły przygotować tematyczne nagranie, wykazały się przy tym dużą pomysłowością. Zabawa w "zgadnij, jaki to dźwięk" przyniosła wiele pozytywnych emocji.

Uczniowie planowali i tworzyli również własną obrazkową opowieść. Następnie za pomocą tabletu( urządzenia z możliwością robienia zdjęć)zamieniali swoją obrazkową opowieść w opowieść cyfrową. Podczas wykonywania zadania uczniowie wykazali się kreatywnością.

W ramach kompetencji BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI I MEDIACH

Uczniowie zostali pogromcami niesfornego wirusa, nauczyli się jak bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej. W tym celu uczyli się jak ustawić mocne hasło, poradzić sobie ze spamem i podejrzanymi mailami. Dowiedzieli się również, że komunikaty mogą być prywatne i publiczne i każda z tych sfer ma właściwe dla siebie narzędzia.

Dzieci dowiedziały się, że treści raz zamieszczonych w Internecie nie można usunąć oraz, że każdą osobę publikującą informacje w Internecie można zidentyfikować. Omówiliśmy także warunki korzystania z portali społecznościowych.

Powiedzieliśmy co oznacza pojęcie tajemnica i w jakich wyjątkowych sytuacjach trzeba podzielić się nią z zaufaną osobą dorosłą, a kiedy należy jej dochować. Analizując przygotowane przez siebie scenki dzieci uczyły się mądrze reagować, mając na względzie dobro drugiej osoby.

Dzieci dowiedziały się także jakiego rodzaju programy telewizyjne i strony internetowe są dla nich odpowiednie, ile czasu mogą spędzać codziennie przed ekranem telewizora czy laptopa. Przy tworzeniu "pizzy aktywności" było dużo zabawy i ciekawych pomysłów. Uczniowie zrozumieli, że w czasie wolnym należy podejmować wiele różnorodnych aktywności, szczególnie związanych z ruchem i zainteresowaniami.

W ramach kompetencji ETYKA I WARTOŚCI W KOMUNIKACJI I MEDIACH

Omówiliśmy czym jest przyjaźń oraz co jest w niej najważniejsze. Przeprawa na drugą stronę lasu pokazała jak ważne w przyjaźni jest zaufanie, wysłuchanie drugiej osoby oraz wspólne pokonywanie wyzwań i przeszkód. Dowiedzieliśmy się również w jaki sposób można się komunikować z przyjacielem, który mieszka daleko. Odczytywanie listów od dzieci mieszkających w innym kraju i opowiadanie o swoich pasjach i zainteresowaniach było ciekawym doświadczeniem. Na koniec zajęć dzieci wybrały wartości, które w przyjaźni są ich zdaniem kluczowe. Stwierdziliśmy także, że nic nie zastąpi wspólnej zabawy i uśmiechu przyjaciela :-)

Temat emocji nie był dla dzieci czymś nowym, z łatwością potrafiły wymienić znane im emocje tj. m.in. radość, smutek, złość, zakochanie, strach, zaciekawienie, zachwyt...Zabawa z ruchomą buźką przyniosła wiele pozytywnej energii. Z pokazywaniem emocji za pomocą gestów, mimiki, głosu oraz ich odczytywaniem uczniowie nie mieli problemu. Dzieci zrozumiały, że komunikat nadawany za pomocą mediów również wywołuje emocje u odbiorcy. Zapamiętaliśmy, że w komunikacji za pomocą mediów również musimy być wrażliwi na emocje i uczucia drugiej osoby.

Dzieci dowiedziały się, że kampanie społeczne pomagają zwrócić uwagę ludzi na ważne problemy. Mogą one dotyczyć m.in. ekologii, ochrony praw zwierząt, pomocy potrzebującym. Przygotowywanie własnej kampanii społecznej w formie plakatu dostarczyło uczniom wielu emocji i było dla nich ciekawym zajęciem.

Ostatnie zajęcia dotyczyły problematyki dobra i zła. Uczniowie wiedzieli co te pojęcia oznaczają, potrafili podać przykłady dobrych i złych zachowań. Zabawa w "Dobro czy zło?" podobała się dzieciom, spróbowaliśmy również odegrać scenkę dramową. Przykładów dobrych i złych bohaterów było wiele. Zapamiętaliśmy, że każde zarówno dobre jak i złe zachowanie ma swoje konsekwencje oraz, że to czy jesteśmy dobrzy czy źli nie zależy od naszego wyglądu, tylko od tego jak postępujemy.

Magdalena Łakota