Start MegaMisja Megamisja 3

MEGAMISJA - Wykonane zadania w ramach kompetencji : DZIECKO W ŚRODOWISKU MEDIALNYM

Przedstaw się Psotnikowi

 

Wszystkie dzieci chętnie przedstawiły się Psotnikowi. Słoneczka charakteryzujące świetliczaków były bardzo rozbudowane. Wiele dzieci chciało opowiedzieć o sobie i krótko się zaprezentować. Dzieci zrozumiały, że pewnymi informacjami o sobie nie należy dzielić się z obcymi. Powstałe graficzne symbole - awatary i nicki były bardzo pomysłowe i trudno było nam odgadnąć kto je stworzył.

Akcja – komunikacja czyli na ratunek Psotnikowi

Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do kolejnej misji i postanowiły pomóc uratować Psotnika. Temat komunikacji wzbudził u nich duże zainteresowanie. Świetliczaki dowiedziały się jakie są podstawowe zasady komunikacji bezpośredniej, przez telefon, SMS i e-mail. Potrafiły zastosować te zasady w praktyce. Dzieci doskonale wiedziały jak należy zwracać się do nauczyciela, a jak napisać SMS do kolegi. Wszyscy zapamiętali, że aby szybciej i przyjemniej komunikować się z innymi trzeba przestrzegać zasad komunikacji i szanować drugą osobę.

Szanowny Panie Psotniku, czyli jak zwracać się do różnych osób

Dobra komunikacja z innymi jest bardzo ważna. Zajęcia dotyczące tego tematu zainteresowały dzieci. Świetliczaki nie miały problemu z odróżnianiem komunikatów formalnych od nieformalnych. Wiedziały, który komunikat może być skierowany do kolegi, a który do osoby dorosłej. Zajęcia przebiegały dynamicznie i wesoło. Zabawa w kalambury podobała się wszystkim. Dzieci wiedzą, że można się również porozumiewać za pomocą mowy ciała-gestów, obrazów, dźwięków i potrafią to świetnie robić.

Superbohaterowie nie tylko w sieci

Kolejne zadanie wykonane. Dzieci bardzo chętnie wymieniały postaci z bajek i gier, które najbardziej lubią, oraz osoby z najbliższego otoczenia, które podziwiają i darzą sympatią. Potrafiły odróżnić świat fikcji od świata realnego, doświadczanego bezpośrednio. Zajęcia zakończyliśmy rozmową o cechach i umiejętnościach każdego z nas, dzięki którym jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni. Dzieci zrozumiały, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i pomysłowości.

Magdalena Łakota