Start Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego od 1998 r. jest

mgr JOLANTA POPCZYK

 

Zastępcą dyrektora szkoły od 2017 r. jest

mgr ANNA MROZIŃSKA