Start 100-lecie szkoły

100 - LECIE SZKOŁY

Uroczystości rozpoczęły się 7 maja 2004r. o godzinie 10.00 Mszą Św. w Parafii Krzyża Św.. Msza była koncelebrowana przez: ks. proboszcza Stanisława Noconia, ks. prof. Jerzego Dadaczyńskiego - absolwenta naszej szkoły oraz ks. Bartosza Zygmunta.

  

Podczas Mszy Św. poświęcono sztandar ufundowany przez sponsorów dla naszej szkoły.

O godz. 12.00 uroczystości obchodów 100-lecia szkoły rozpoczęły się na sali gimnastycznej.

 

Dyrektor szkoły - mgr Jolanta Popczyk po przywitaniu wszystkich obecnych na sali, przedstawiła historię szkoły oraz wymieniła

kilka znamienitych postaci życia publicznego, kulturalnego i naukowego, które edukację zaczęły właśnie w murach

naszej szkoły tj.:

1. Prezydent Miasta Siemianowic Śl. – Zbigniew Paweł Szandar – mgr filologii polskiej, dziennikarz

2. prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok – dyrektor instytutu chemii na Uniwersytecie Śląskim

3. dr inż. ochrony środowiska i hydrologii Mariusz Merta, pracownik naukowy, ukończył Stypendium Doktoranckie Kraju

Związku Saksonii/Niemcy , autor wielu publikacji w języku niemieckim z zakresu hydrologii.

4. prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź – Kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego

5. Wiśniewska Krystyna z d. Wylon – były pracownik naukowy Polskiej Akademia Nauk w Warszawie, obecnie pracownik

Instytutu Nauk USA – Nowy Jork

6. Łukomska Joanna – absolwentka UJ, dr religioznawstwa, ukończyła Instytut Nauk we Francji, na kierunku Tybetologia

7. Wojtyczka Eugeniusz – absolwent Politechniki Śląskiej – wieloletni pracownik Huty Jedność

8. Kulik Jan – absolwent AGH Kraków – naczelny inż. byłej KWK Siemianowice

9. Grzegorz Widera – aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu

Placówka może poszczycić się tym, że w jej murach uczy się trzecie bądź czwarte pokolenie rodzin tj. Szczypów, Skrzypczyków,

Ziaja,Próba,które to ufają pedagogom szkoły i są wierne rodzinnej i środowiskowej tradycji, a także czują więź emocjonalną z naszą szkołą.

Następnie pani dyrektor oddała głos przybyłym gościom:

 • Wizytatorowi Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu p. Monice Tłustowskiej
 • Śląskiemu Kuratorowi Oświaty p. Jerzemu Grad
 • Prezydentowi Miasta Siemianowic -absolwentowi Szkoły Podstawowej Nr 11 Zbigniewowi Pawłowi Szandarowi
 • Przewodniczącej Rady Rodziców p. Annie Strempel
 • Przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śl. p. Jackowi Rzepczykowi
 • Przedstawicielowi Samorządu Uczniowskiego Łukaszowi Łuszczek

Wiek w służbie edukacji to czas owocnej pracy wielu pokoleń nauczycieli i uczniów, którzy tworzyli historię szkoły. Dzisiaj mogą być

dumni ze 100-letniej tradycji,którą obecne pokolenie przekaże swoim następcom w nowym tysiącleciu.

Jubileusz był wspaniałą okazją do ufundowania szkole sztandaru. Działania te zostały zainicjowane jesienią ubiegłego roku,

a przejawiły się powołaniem Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia szkoły.

Patronat Honorowy objął prezydent miasta Zbigniew Paweł Szandar.

W skład komitetu wchodzą również:

Jacek Rzepczyk – przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Szopa – naczelnik Wydziały Oświaty

Aleksandra Knap – emerytowany dyrektor szkoły

Barbara Merta – emerytowany wicedyrektor szkoły

Krystyna Odoj – emerytowany nauczyciel szkoły

Bogdan Maciejewski, Krzysztof Kruszyna, Brunon Skrzypczyk – absolwenci szkoły oraz

Jolanta Popczyk - obecny dyrektor szkoły

Sens przedsięwzięcia ma wymiar wychowawczy i patriotyczny, a wynika z potrzeby kontynuacji tradycji szkoły:

Potrzeba – to obecność sztandaru na najważniejszych uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie na ucznia,

obchody uroczystości państwowych , zakończenie roku szkolnego oraz wymierny symbol obecności szkoły w życiu gminy.

Wymiar wychowawczy – to kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych zacieśnianie więzi i związku

z historią własnej „małej ojczyzny".

Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich Zbigniew Paweł Szandar wręczył sztandar na ręce pani dyrektor szkoły.

Pani dyrektor poprosiła sponsorów uroczystości obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Juliusza Słowackiego

i fundatorów sztandaru do wbicia pamiątkowego gwoździa. Są to:

1. Prezydent Miasta Siemianowic Śl. – Zbigniew Paweł Szandar

2. Proboszcz Parafii Krzyża Św. – ks. Stanisław Nocoń

3. Zakład Budowlano-Handlowy – Andrzej Muc

4. Przedsiębiorstwo OgólnoBudowlane EFEKT – P.Komraus, B.Kucab

5. ZNP Siemianowice Śl. – Grażyna Hołyś-Warmuz

6. Huta Szkła WANDA – Stefan Stawarz

7. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11

8. Agencja Ochrony INPULS – Janusz Dudek

9. ZABiOB TROLL w Siemianowicach Śl.

10. Stowarzyszenie „Wspólnota Siemianowicka”

11. Brunon Skrzypczyk

12. Radni Stowarzyszenia „Echo Siemianowic”

13. Agencja Usługowa PEGAZ – G.Hentisz, P.Koziołek, A.Świstuń

14. Jacek Rzepczyk

15. Teresa Łącka

16. Księgarnia CENTRUM - Krystyna Zaroń

17. Piekarnia – Cukiernia – Joachim Foltinek

18. Henryk Iliniec

19. Zenon, Alina Kaczmarzyk

20. Bogdan Maciejewski

21. Krzysztof Kruszyna

22. Alfreda Barnaś

8 maja 2004r. obchody 100-lecia szkoły rozpoczęły się o godz. 15.00 zjazdem absolwentów.

Głównymi prowadzącymi festynu była pani Marzena Ziaja - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz pan Jan Litwiński - pracownik Referatu Kultury w Urzędzie Miasta Siemianowic Śl.

Na początek na scenę wprowadzono sztandar szkoły, a następnie zabrała głos pani dyrektor - Jolanta Popczyk, która wspomniała o historii szkoły, podziękowała jeszcze raz fundatorom sztandaru i sponsorom uroczystości obchodów 100-lecia oraz zaprosiła na scenę najstarszą absolwentkę szkoły panią Augustę Próbę,Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. - absolwenta szkoły Zbigniewa Pawła Szandara oraz prof. dr hab. Andrzeja Gwóźdź –Kierownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego również absolwenta szkoły.

Póżniej pan Jan Litwiński wyłonił spośród obecnych byłych nauczycieli szkoły, którzy w kilku słowach wspomnieli dawne czasy:

 • Danuta Wojtera
 • Teresa Weintrit
 • Aleksandra Knap - były dyrektor
 • Barbara Merta
 • Barbara Żak

 

Następnie na scenie swoimi zdolnościami artystycznymi popisywali się uczniowie Jedenastki klas od 1 do 6 .

 

Absolwenci zwiedzali stare mury ich byłej szkoły oraz bawili się do wieczora.