Start ważne wydarzenia

ważne wydarzenia

 

 • 1903 r. – rozpoczęcie budowy nowej szkoły w dzielnicy Sadzawka
 • 1094 r. – na okres budowy szkoły, dzieci zostały przydzielone do 9 – cio klasowej Szkoły Podstawowej; 5 klas przydzielono do Szkoły nr 1 a 4 klasy do Szkoły nr 2
 • 12 grudzień 1904 r – otwarcie nowej szkoły; patronat nad szkołą objęło Górnicze Przedsiębiorstwo Huty Laura; tymczasowym kierownikiem, a w późniejszym okresie rektorem szkoły był nauczyciel Knappe
 • 1914 r. – uroczyste poświęcenie nowego budynku szkoły nr 3
 • 1922/23 r. – kolejna zmiana kierownictwa; urząd rektora objął Kazimierz Mazak
 • 1925 r. – kolejna zmiana kierownika; stanowisko to obejmuje Feliks Kałwiński
 • Marzec 1927 r. – przy szkole nr 3 założono męską drużynę harcerską
 • 1928 r. – po zmarłym F. Kałwińskim kierownictwo szkoły przejmuje Władysław Lagan
 • Maj 1930 r. – została założona żeńska drużyna harcerska im. M. Konopnickiej
 • 1930 r. – nowym kierownikiem szkoły został Teofil Kopel
 • 16 sierpień 1934 – podjęto decyzję o podziale dotychczasowej 8 – klasowej Szkoły Powszechnej nr 3 im. St. Staszica na 7 – klasową Szkołę Powszechną Koedukacyjną nr 8 i 8 – klasową Szkołę Koedukacyjną nr 11
 • 3 wrzesień 1939 r. – przerwa w działalności szkół trwająca 5 i pół roku z powodu wybuchu Drugiej Wojny Światowej

Szkoła Podstawowa nr 11

 • 15 luty 1945 r. – ponowne otwarcie Szkoły Podstawowej nr 11; organizatorem i pierwszym powojennym kierownikiem tej szkoły był Piotr Mróz
 • 6 kwiecień 1945 r. – inspektorat szkoły powierzył kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 11 Piotrowi Kowalskiemu
 • 13 kwiecień 1945 r. – przy tutejszej szkole została założona drużyna harcerska
 • maj 1963 r. – podczas uroczystej akademii nadano Szkole Podstawowej nr 11 imię Juliusza Słowackiego
 • 1963/1964 r. – w zastępstwie chorego kierownika jego obowiązki pełniła Liliana Bałazińska
 • wrzesień 1972 r. – nowym kierownikiem szkoły została Danuta Śliwińska

Szkoła Podstawowa nr 8

 • 1945 r. – pierwszym powojennym kierownikiem tej szkoły został Franciszek Koper
 • 1969 r. – po przejściu F. Kopera na emeryturę nowym kierownikiem szkoły została Maria Gaweł
 • 1970 r. – kierownikiem szkoły została Aleksandra Knap

 

 • 21 sierpień 1975 – Szkoła Podstawowa nr 8 im. St. Staszica została połączona ze Szkołą Podstawową nr 11 im. J. Słowackiego pod jedną dyrekcją i przyjęła miano Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego. Stanowisko dyrektora szkoły objęła Danuta Śliwińska
 • 1978/1979 r. – stanowisko dyrektora objęła Aleksandra Knap
 • 1985/1986 r. – nowym dyrektorem szkoły został mgr Grzegorz Lorek, zastępc± mrg Alicja Lotos
 • 1994/1995 r. – w wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Siemianowicach dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 w dalszym ciągu pozostaje mgr Grzegorz Lorek
 • 1995 – 1998 r. – w zastępstwie chorego dyrektora jego obowiązki pełniła mgr Danuta Białaszewska
 • 1998/1999 r. – w wyniku ogłoszonego konkursu nowym dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Popczyk, rolę zastępcy do czerwca 2002r. pełniła mgr Barbara Merta
 • Listopad 2002r. – otwarcie długo oczekiwanej sali gimnastycznej
 • 2002/2003 r. – w wyniku ogłoszonego konkursu dyrektorem szkoły ponownie zostaje mgr Jolanta Popczyk, rolę zastępcy pełni mgr Joanna Dynia
 • 2004r. – obchody 100 – lecia naszej szkoły.

 Obchody 100-lecia szkoły, 7 maja 2004r.