Start SKO

SKO

SKO w naszej szkole

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polsce

program edukacji finansowej.

W naszej szkole rozpoczęło swą działalność SKO

(Szkolna Kasa Oszczędności)

pod patronatem Banku PKO BP w Siemianowicach Śl.

Pierwszym krokiem współpracy z bankiem

była prezentacja celów i zasad organizacji SKO

przez przedstawicieli banku dla rodziców uczniów naszej szkoły.

Pomysł powstania SKO w naszej szkole

narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei

gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi, oszczędnościami, itp.

Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz

w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:

- zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,

- kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,

- nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

- nauczą się zarządzania finansami osobistym

- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania

-zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we

współczesnym świecie

- nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

NOWE SKO – informacje

Program przeznaczony jest dla uczniów od 6. do 13. roku życia

PKO BANK POLSKI wprowadza pakiet bezpłatnie prowadzonych elektronicznych

kont dla uczniów.

W nowej ofercie, każde dziecko oszczędzające w SKO

otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO,

na które można będzie wpłacać u opiekuna SKO.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z nowej oferty SKO

oraz zapraszamy do oszczędzania.

Opiekun SKO E. Czernik