Start Jak pomóc dzieciom zagrożonym uzależnieniem/ uzależnionym?

Jak pomóc dzieciom zagrożonym uzależnieniem/uzależnionym?

RODZIC WIE. RODZIC REAGUJE.

Jak pomóc dzieciom zagrożonym uzależnieniem/uzależnionym?

Katolicki Ruch Antynarkotyczny, bardzo zasłużony dla terapii i readaptacji dzieci uzależnionych od narkotyków apeluje do Rodziców (WWW.karan.pl):

Nie zapominaj, że narkomania jest przewlekłą chorobą. Jeśli chcesz pomóc

w wyzdrowieniu, musisz zaakceptować ten fakt i przestać się wstydzić, że jesteś rodzicem

dziecka z problemem uzależnienia.

Nie możesz dłużej przychodzić z „pomocą”. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za każde następstwa jego uzależnienia.

Nie rób za uzależnionego niczego co mógłby zrobić sam. Nie usuwaj problemów bez dania mu szansy stawiania im czoła. Pozwól mu je rozwiązać bądź spraw, aby poniósł konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań (nieobecności w szkole, pracy, zaciągania długów, kradzieży, kłamstw). Dopiero wówczas będzie miał szanse zauważyć do czego doprowadziły narkotyki.

Jak się zachować odkrywszy, że dziecko zażywa substancje psychoaktywne?

  • spokojnie i rzeczowo zadawać konkretne pytanie: Czy bierzesz narkotyki?
  • natychmiast skontaktować się ze specjalistą (jeśli dziecko nie będzie chciało specjalistycznej pomocy, rodzice i tak powinni jej szukać)
  • stosować zasadę „ograniczonego zaufania”, zawsze wiedzieć gdzie i z kim przebywa i o której wróci
  • zastanowić się, dlaczego dziecko sięgnęło po narkotyki. Jeśli powody mogą być związane z sytuacją rodzinną, należy się zastanowić, co można zmienić.

(WWW.centrumprofilaktyki.org.pl)

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Telefon zaufania (16:00 – 21:00, 35 gr niezależnie od długości połączenia) 801 199 990

Infolinia Stowarzyszenia KARAN (Katolicki Ruch Antynarkotyczny) 0 800 120 289

Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

Al. Młodych 16, tel. 765 41 38, 606 699 674

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Katowice, ul. Powstańców 31, tel. 032 209-11-81

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Katowice, ul. Młyńska 21/23, tel. 032 206-82-17

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Katowice, ul. Młyńska 21/23, tel. 032 253-86-46

Wspólnota Dobrego Pasterza
Katowice, ul. Opolska 9, tel. 032 253-86-40

Oddział Detoksykacji w Szpitalu — Centrum Psychiatrii
Katowice, ul. Korczaka 27, tel. 032 256-82-09 (leczenie, detoksykacja)

Chrześcijańska Misja Społeczna TEEN CHALLENGE
Katowice, ul.Gliwicka 89,

Dom „Aniołów Stróżów” Punkt Pracowników Ulicznych
Katowice, ul. Gliwicka 150, tel. 032 250-90-10

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Katowice, ul. Okrzei 4, tel. 032 586-512

Zespół Pracy Socjalnej i Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Młodzieży
Katowice, ul. Morcinka 19a, tel. 032 259-95-07

Dziecko zagrożone uzależnieniem - ważne sygnały dla Rodzica i Nauczyciela:

ZMIANY W WYGLĄDZIE FIZYCZNYM (SPOSÓB UBIERANIA SIĘ, HIGIENA)

ZMĘCZENIE

WYCHUDZENIE
ZMIANY SKÓRNE

SZKLISTE OCZY – ŹRENICE ZWĘŻONE, ROZSZERZONE, NIERUCHOME

CHARAKTERYSTYCZNY ZAPACH UBRANIA, ODDECHU, WŁOSÓW

ZMIANY W CODZIENNYCH NAWYKACH – NOWE ZNAJOMOŚCI, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, NAWYKI ŻYWIENIOWE…

NOWE PRZEDMIOTY I PRODUKTY  (np. bibułki, fifki, rurki, zapalniczki, łyżeczki, igły i strzykawki, waciki, sproszkowane zioła, tabletki, kleje, proszek, bryłki,  paczuszki w foliowych opakowaniach…)

ZMIANY W POZIOMIE SAMOOCENY

ZMIANY W KONTAKTACH Z RODZINĄ, PRZYJACIÓŁMI

NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DAWNIEJ LUBIANYCH AKTYWNOŚCI A NAWET WROGOŚĆ I AGRESJA

OKRESY NIEPAMIĘCI

STANY NIETRZEŹWOŚCI

CHWIEJNY< POWOLNY CHÓD LUB POBUDZENIE RUCHOWE

ZABURZENIA SNU

WAHANIA NASTROJU